Palvelut

KATTAVIN KOKONAISPALVELU

pohjatutkimus

Pohjatutkimus

pohjangeo.fi
Rakennusvalvonnan edellyttämässä tutkimuksessa selvitetään:
 • Kantavuusolot ja maaperän routivuus
 • Mahdolliset tarpeet kuivatukselle ja pohjanvahvistukselle
 • Kalliopinta ja tarpeet radonsuojaukselle

geosuunnittelu

Suunnittelu

pohjangeo.fi
Geotekninen suunnittelija laatii kokonaisvaltaiset suunnitelmat:
 • Selvitetään rakennuspaikan ja -alueen geotekniset olosuhteet
 • Määritellään rakennusten, rakenteiden ja alueiden perustamistavat
 • Tarvittaessa teemme perustussuunnittelun lisäksi koko kohteen rakennesuunnittelun

tontinraivaus

Tontin raivaus

Ammattilaisemme tekevät myös tarvittavat tontin raivaustyöt:
 • Puiden kaato
 • Vanhojen rakenteiden purku
 • Puujätteiden raivaus ja pois kuljettaminen
 • Pintamaan jyrsintä

maarakennus

Maarakennus

Kokonaisvaltainen maatyöurakointi sisältää:
 • Korkomittaukset ja -merkinnät
 • Kaivuutyöt
 • Radonputkistot
 • Vesijohto- ja viemäröintityöt
 • Salaojatyöt
 • Tontin kaapelointityöt
 • Täyttö- ja eristystyöt
 • Ulkopuolisen kvv-työnjohdon

perustukset

Perustukset

Saat laadukkaat perustukset osana kokonaisurakkaa:
 • Perustussuunnitelmat
 • Maavarainen perustus
 • Paaluperustukset
 • Tukimuurit

louhinta

Louhinta

Kallion päälle on hyvä rakentaa:
 • Louhintatyösuunnitelmat
 • Viranomaisilmoitukset
 • Naapurikiinteistöjen katselmukset

paalutus

Paalutus

Pehmeikölle perustettaessa saat paalutukset osana kokonaisurakkaa:
 • Teräspaalutus
 • Teräsbetonipaalutus
 • Porapaalutus
 • Stabilointi
 • Naapurikiinteistöjen katselmukset
 • Tärinämittaukset

maalampoporaus

Maalämpöporaus

Kaikki kaivuutyöt samalla kertaa:
 • Porakaivot
 • Keruupiirin asennus
 • Lämpöputket tekniseen tilaan

pihajavihertyot

Piha- ja vihertyöt

Viimeistelty lopputulos:
 • Nurmetukset
 • Istutukset
 • Asfaltoinnit
 • Kiveytykset ja istutusaltaat
 • Aidat

peukku

Yksi sopimus – yksi yhteyshenkilö – yksi lasku.

Ota yhteyttä niin rakennetaan teille sopiva ratkaisu!

Puh: 020 793 1085